Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Legene tar i mot pasienter til "time samme dag" (se forklaring annet sted) på disse dagene:

 

Bente Gjølstad: tirsdag, onsdag, fredag

Hilde Tjøtta: mandag, onsdag, torsdag

Asbjørn Ernø: mandag, tirsdag, torsdag

Thomas Malmo: onsdag, torsdag, fredag

Marie G. Eilertsen/Tina Karlsvik: mandag, tirsdag og fredag

 

Planlagt fravær:

Dr. Karslvik er ikke tilstede 18. og  29. januar.

Dr. Ernø er ikke tilstede torsdag 7. februar

Marie Eilertsen går i permisjon 21. september og ca et halvt år fremover. Vikar er Tina Margrethe Karlsvik

  -------------------------------------------------------

Trenger du akutt-time og din lege ikke er  tilstede, vil du få time hos en av de andre legene ved sentret.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil forsøke å gi time samme dag innenfor  de  rammene som er satt. Vi kan ikke garantere tilbud om time samme dag ved  sykefravær eller kurs-/ferieavvikling.

 

  

NYTTIG INFORMASJON


Årets influensavaksine har kommet. Kan settes hos oss.

25. oktober 2018 kl. 12:41

Disse anbefales spesielt Influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år

 • Beboere i sykehjem og aldersboliger

 • Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus, type 1 og 2

 • kronisk luftveissykdom

 • kronisk hjerte- og karsykdom

 • kronisk leversvikt

 • kronisk nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • nedsatt immunforsvar

 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)

 • annen alvorlig eller kronisk sykdom

 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

 

Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper

med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensa

vaksinen kan beskytte mange av disse.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse

og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige

komplikasjoner av influensa kan sykehus

innleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

Personer med hjerte-/karlidelser er i influensa

- sesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for død

fødsel.

Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lunge betennelse enn andre friske kvinner.

Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten

gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

SMS - Helserespons

25. oktober 2018 kl. 12:11

Det er skrevet mye om Legekontorenes bruk av SMS tjenester til å bestille timer. Varna Legesenter har brukt denne ordningen i over ti år, og både pasienter og senteret har vært veldig fornøyd med løsningen. Varna Legesenter har ingen inntekt på denne løsningen, tvert i mot, bare utgifter.

Vi ser at noen oppfatter det urimelig at de skal betale for å sende SMS til legekontoret, men vil presisere at det er mulig å ta kontakt per telefon eller å henvende seg i skranken også. SMS ordningen er en helt frivillig ordning for pasientene.

Vi kommer til å bytte ut hele journalsystemet vårt 1 desember, og hadde da samtidig forhåpninger om også å kunne endre timebestillingsløsningen. Imidlertid er løsningen som vi ønsker å bruke gjennom helsenorge.no (en offentlig løsning), ikke klar enda. Slik det ser ut nå, vil den være klar fra jan/feb.

Det vil bli svært tungvint både for oss og ikke minst for pasientene, at vi nå skal gå for en mellomløsning. Dvs skifte timebestillingsløsning en gang nå, så igjen når helsenorge.no er på plass.

Vi kommer derfor til å beholde SMS løsningen vi har nå frem til helsenorge.no er på plass. Vi kan ikke garantere noen dato på dette, da vi er avhengige 3. part.

Alternativet kunne være å gå tilbake til gammel løsning med kun telefonbestilling, noe vi imidlertid tror pasientene vil føle mest tungvint. Vi vil prøve å unngå en slik situasjon.

Marie Eilertsen i permisjon.

5. september 2018 kl. 16:30

Marie Eilertsen går i svangerskapspermisjon 21 september 2018. Vi har da fått en vikar, Tina Margrethe Karlsvik, som vi har stor tro på! Hun vil ta i mot pasienter på "Time samme dag" på de samme dager som Marie Eilertsen - mandag, tirsdag og fredag.

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.15 - 15.45.
Telefonen er åpen 09.00 - 11.30 og 14.00 - 15.00. Ved timebestilling bruk helst SMS. Bestill også time per SMS ved resepter (ikke faste), attester, sykmeldinger etc.

Ved øyeblikkelig hjelp, bruk 69912390. DET ER VIKTIG AT DETTE NUMMERET BARE BRUKES HVIS DET VIRKELIG HASTER. Det må ikke blokkeres av ordinære forespørsler, da vil ikke de som virkelig trenger det komme gjennom. Står det om livet, ring 113.


Adresse

Varna Legesenter
Varnaveien 35
1526 MOSS
Vis kart

Kontakt oss

Varna Legesenter
Postboks 2169 Høyden
1521 MOSS

Telefon: 69 91 25 00
Bilde som representerer legekontoret